(v lehkém zamyšlení jsem původně místo „slinu" z nějakého důvodu napsal „sperma", ale naštěstí jsem si toho včas všimnul)